Stingător PSI cu dioxid de carbon tip G5Stingător PSI cu dioxid de carbon tip G5
 • Nou
356,00 lei
Stingător PSI cu dioxid de carbon tip G2Stingător PSI cu dioxid de carbon tip G2
 • Nou
209,00 lei
Cutie gaze demontabilăCutie gaze demontabilă
 • Nou
121,00 lei
Panouri sandwich roșu secționatPanouri sandwich
 • Nou
386,00 lei
Panouri metalice izolante pentru construcții grena dreaptaPanouri metalice izolante pentru construcții
 • Nou
458,00 lei
Articole noi

Prelucrarea datelor cu caracter personal

CONTEXT

Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Regulamentul 2016/679 impune un set unic de reguli privind protecția datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii 677/2001.

Regulamentul 2016/679 pune accent pe transparența față de persoana vizată pe responsabilizarea operatorului de date față de modul în care prelucrează datele cu caracter personal.

Regulamentul 2016/679 stabilește o serie de politici specifice pentru a proteja cât mai eficient viața privată a minorilor, mai ales în mediul on-line.

DEFINIȚII

 1. „date cu caracter personal” – orice informație privind persoana fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”) prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. „prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 3. „restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 4. „operator” – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 5. „destinatar” – persoana fizică sau juridică căreia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu legislația în vigoare nu sunt considerate destinatari;
 6. „parte terță” – orice persoana fizică sau juridică alta decât persoana vizată sau operatorul care, sub directa autoritate a operatorului sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 7. „consimțământ” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal ce o privesc să fie prelucrate;
 8. „încălcarea securității datelor cu caracter personal” – o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

MAGNEO SMART S.R.L., având sediul în Galați, str. Brăilei, bl. A1, sc. 1, ap. 23, înregistrată la Registrul Comerțului Galați sub numărul J17/1364/2013, având cod fiscal RO32439471, este operator de date cu caracter personal.

Prelucrăm datele dumneavoastră personale (date legate de comenzi și tranzacții, date de identificare, date pe care ni le oferiți sau pe care le primim în virtutea legii sau a contractului cu scopul de a va putea livra produsele) – în general pentru furnizarea de bunuri, pentru a interacționa cu dumneavoastră, pentru a vă transmite, cu consimțământul dumneavoastră, detalii despre activitatea și produsele noastre.

MAGNEO SMART SRL recunoaște că dreptul la confidențialitate este un drept fundamental al omului și recunoaște, de asemenea, importanța confidențialității, securității și protecției datelor pentru clienții și partenerii săi.

PRINCIPIILE NOASTRE DE CONFIDENTIALITATE

Avem un program bazat pe responsabilitate și suntem angajați să respectam următoarele principii privind confidențialitatea și protejarea datelor cu caracter personal:

 1. LEGALITATE, CORECTITUDINE ȘI TRANSPARENȚĂ

Procesăm datele cu caracter personal în conformitate cu legea, manifestând transparență și corectitudine față de dumneavoastră. Activitățile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt realizate:

 1. Cu consimțământul dumneavoastră;
 2. În scopul respectării obligațiilor noastre față de dumneavoastră
 3. În scopul legitim de funcționare a activității noastre
 4. În alte moduri care sunt în conformitate cu legea

2. NOTIFICARE DE INFORMARE ȘI OPȚIUNE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

Suntem transparenți și vă furnizăm o notificare de informare privind tipurile de date cu caracter personal colectate și scopurile pentru care acestea sunt colectate și prelucrate. Nu vom utiliza datele personale în scopuri care nu sunt compatibile cu aceste principii.

 1. ACCESUL LA DATE

Vă oferim acces rezonabil împreună cu abilitatea de a revizui, corecta, îndrepta sau șterge datele personale pe care le-ați partajat cu noi.

 1. INTEGRITATEA DATELOR șI LIMITAREA SCOPURILOR

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în scopuri suplimentare compatibile prin consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu legea. Întreprindem pași rezonabili pentru a ne asigura ca datele personale sunt exacte, complete și actuale și colectam numai datele personale care sunt relevante și limitate la ce este necesar pentru scopurile pentru care le colectăm. Nu vom păstra datele personale mai mult decât este specificat în Nota de informare, necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate, apoi le vom șterge și distruge în siguranță.

 1. SECURITATEA DATELOR

Pentru a proteja datele personale împotriva utilizării sau divulgării neautorizate, utilizăm programe autorizate cu licență.

Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, înregistrate și stocate în maximă siguranță. Dorim să vă asigurăm că, în acest sens, am luat măsurile tehnice și operaționale adecvate.

 1. RECURS, INADVERTENȚE ȘI SANCȚIUNI

Ne angajăm să rezolvam orice preocupări legate de datele dumneavoastră personale.

CE DATE COLECTAM

Datele dumneavoastră sunt acele informații care ajută la identificarea dumneavoastră personală sau prin intermediul cărora puteți fi identificat fie direct, fie indirect.

Datele personale pe care le colectăm sunt în funcție de interacțiunea cu noi și pot include următoarele categorii:

 1. Date de contact – numele și prenumele, adresa de livrare, detalii despre facturare, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 2. Folosirea site-ului fără a fi logat – când se utilizează site-ul „magneo-smart.ro”, se înregistrează adresa de IP a utilizatorului, ora de începere și ora de sfârșit a vizitei și, în unele situații, în funcție de modul de configurare a computerului utilizatorului, de browser și de tipul sistemului de operare. Aceste date sunt înregistrare automat, însă MAGNEO SMART SRL nu asociază aceste date din fișierul de jurnal cu alte date personale.
 3. „Cookie”-uri – atunci când se vizitează site-ul magneo-smart.ro, se creează un fișier log al utilizatorului pentru anumiți parametri ai computerului utilizatorului, respectiv al adresei sale IP. Aceste informații sunt utilizate de către operator doar în scopul îmbunătățirii site-ului web. Aplicațiile site-ului web magneo-smart.ro conțin fișiere cu informații de text, „Cookies”, care sunt folosite pentru stocarea pe hard-disk-ul vizitatorilor informații pentru a ușura identificarea și vizitarea viitoare mai ușoară a site-ului.
 4. Google Analytics – acest site folosește Google Analytics, adică servicii furnizare de Google, Inc. (Google). Google Analytics utilizează Cookies, fișiere text plasate pe computer, care sunt concepute pentru a oferi o analiză asupra modului în care utilizatorii vizitează/folosesc site-ul. Generate de „Cookies”, informațiile referitoare la modul în care este folosit site-ul (inclusiv adresa IP), sunt trimise și stocate pe servere în SUA. Google utilizează aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, pentru a raporta activitățile desfășurate pe site către operatorii site-ului și pentru a furniza alte servicii legate de site-ul web și utilizarea internetului. Mai mult, Google poate transfera, de asemenea, informații către terțe parți în cazul în care acestea sunt impuse de lege, sau dacă terțele parți procesează datele în numele și pentru Google. Google nu asociază IP-ul dumneavoastră cu alte date Google.
 5. Date din mediile de socializare – putem să furnizăm caracteristici ale mediilor sociale, care vă permit să partajați informații cu rețelele dumneavoastră de socializare și să interacționați cu noi pe diferite site-uri ale mediilor sociale. Utilizarea acestor caracteristici poate duce la colectarea sau partajarea informațiilor despre dumneavoastră, în funcție de caracteristică. Vă sfătuim să examinați politicile și setările de confidențialitate ale site-urilor mediilor sociale pe care le utilizați, pentru a vă asigura că ați înțeles informațiile care sunt colectate, utilizate și partajate de către acele site-uri.
 6. Date din site-urile cu profiluri specifice (Olx, Okazii, E-Mag) – prin intermediul acestor site-uri ne furnizați informațiile specificate la pct. 1 pentru a vă contacta și a vă onora comenzile dumneavoastră.
 7. Alte informații unice de identificare – exemple de alte informații unice pe care le colectam de la dumneavoastră cuprind produsul dorit, dimensiunea, prețul, forma magneților comandați și livrați sau alte informații suplimentare pe care ni le furnizați pentru a facilita identificarea dumneavoastră și pentru a răspunde întrebărilor sau nevoilor ulterioare.
 8. Date despre aplicații – colectam date referitoare la aplicațiile pe care doriți sa le realizați cu produsele noastre, pentru a vă ajuta în alegerea produsului corespunzător necesitații dumneavoastră.
 9. Nu colectam și nu prelucrăm date sensibile, incluse de Regulamentul General privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectam sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

CAT TIMP PASTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă generală vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cat sunteți înregistrat pe platforma noastră. Puteți să ne solicitați oricând rectificarea sau ștergerea anumitor date personale sau închiderea contului. Vom da curs solicitărilor dumneavoastră privind acest drept în termen de 10 zile calendaristice de la data încărcării cererii dumneavoastră pe adresa de mail vanzarit@mar-ina.ro. De asemenea, sub rezerva unor dispoziții legale în vigoare, ce ne obligă să păstram anumite date personale ale dumneavoastră, vom păstra datele minim-necesare și ulterior închiderii contului dumneavoastră.

Referitor la datele personale ale clienților/vizitatorilor neînregistrați pe site-ul nostru, vă informăm că datele dumneavoastră vor fi stocate până când ne veți informa printr-o cerere la adresa de mail vanzarit@mar-ina.ro despre dreptul dumneavoastră de a fi uitați.

CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră, următoarelor categorii de destinatari:

 • Furnizorilor de servicii de curierat;
 • Furnizorilor de servicii bancare;
 • Furnizorilor intermediari cu profiluri specifice, gen: OLX, OKAZII, EMAG;
 • Persoanei responsabile de contabilitatea evidenței noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apară un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm ca accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal de către terțe persoane juridice de drept se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiați cu aceștia.

CE DREPTURI AVEȚI

 1. ACCESUL

* Puteți să ne cereți să confirmăm dacă prelucrăm date cu caracter personal;

* Puteți să ne cereți să vă punem la dispoziție o listă cu datele dumneavoastră personale stocate de noi;

* Puteți să ne cereți să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: datele pe care le avem, la ce le folosim, cui le divulgăm, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja oferite prin aceasta informare.

 1. RECTIFICAREA

* Ne puteți cere sa rectificam sau să completam datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

 1. ȘTERGEREA DATELOR

* Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

1. Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;

2. V-ați retras consimțământul (în cazul în care acestea au fost prelucrate pe baza de consimțământ);

3. Dați curs unui drept legal de a vă opune;

4. Acestea au fost prelucrate ilegal;

5. Ne revine o obligație legală în acest sens;

* Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor personale este necesară:

1. pentru respectarea unei obligații legale;

2. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII DATELOR

* Ne puteți cere să restricționam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

- acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea RECTIFICARE), pentru a ne permite să verificam acuratețea lor;

- prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor;

- acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apară un drept în instanță.

* Putem să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

- avem consimțământul dumneavoastră;

- pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;

- pentru a proteja drepturile MAGNEO SMART SRL sau ale oricărei alte persoane fizice sau juridice.

5. PORTABILITATEA DATELOR

* Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi identificat de aparate și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obiecții din partea noastră.

6. OPOZIȚIA

* Va puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care drepturile și interesele dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes. Dacă vă veți exercita dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, noi nu vă vom mai prelucra datele în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesara pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

7. PLÂNGERI

* Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Postal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depunere toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim că puteți oricând să ne contactați pentru rezolvarea tuturor conflictelor ulterioare pe cale amiabilă la:

 • numărul de telefon: 0236-319417;
 • adresa de mail: vanzarit@mar-ina.ro;
 • adresa de contact (în scris, prin postă sau curier): Mun. Galați, Str. Săliște nr. 20, Jud. Galați, Romania, cod poștal: 800023